Skip to content

דת ומדינה

by on 15/03/2014

נדמה לי שמדינת ישראל יצרה חברה בה הקושי לתקשר בין היהודים חילוניים ודתיים הולך ומחריף. אני מזהה זאת אצל חברים שלי בארץ, כל פעם שאני באה למגע איתם. אל תשאלי מה הם אמרו לי, כאשר סיפרתי להם שאני תורם לחב”ד בפרג. והיחסים האישיים הטובים בין יחידים המשתייכים למגזרים השונים לא יעמדו במבחן, כאשר הדברים יגיעו לכדי עימות אידיאולוגי. התופעה של שנאת החרדים על ידי יהודים חילוניים אינה חדשה והייתה קיימת גם בגולה, כאשר יהודים חילוניים, והיו כאלה רבים גם בגולה (כך שלא רק הדת שמרה על הקיום היהודי, כטענתם של הדתיים) ייחסו לחרדים פרימיטיביות וראו בהם סיבה עיקרית לאנטישמיות. לעומת זאת המגזר שנקראה בפינו כיפות סרוגות, זאת היא תופעה ישראלית נטו, ובמיוחד כמובן תנועת המתנחלים. בכל אופן הוויכוח בין החילוניים ודתיים לדעתי הוא לא רק על אורחות החיים, אלא האם מדינת ישראל תהיה מדינה ככל המדינות בעולם, או מדינה מיוחדת שמטרתה שמירת ייחדה הדתי, אתנו- תרבותי, וגזעי של העם היהודי, תוך פסילת צורת חשיבה מודרנית, כולל פסילת זכות לחשיבה ביקורתית, ופתיחות רעיונית. מפעל ההתנחלות מעורר שסע בין “תל אביבים” ו”הדתיים” לא בגלל בעיית הסכם שלום עם הפלשתינים. הרי כל אדם בר דעת מבין שלא הגיע העת לעשות שלום עם ערבים, שמתקשים לחיות בשלום בינם ובין עצמם וזאת לא תאונה מקרית. הרי התנאי ליצירת שלום הוא לזנוח את צורת חשיבה של העבר, שבנויה על אמונה בדוגמות שמיחסים להם קדושה, ולכן הם לא ברי בחינה ואימות עם המציאות. האמת היא שכל זהות אתנו-תרבותית שבנויה על אטוס דתי-לאומי היא דוגמה שעל פי טיבעה מושתתת על בידול מהאחר, ויצירת קונפליקט עם האחר רק מחזק את הזיקה לאותה זהות אתנו-תרבותית. לכן גם הקונפליקט הוא חיוני וחיובי כדי לשמר זהות האתנו-תרבותית. מבחינה הזאת היהדות האורתודוקסית הרבה יותר קרובה לאסלם הפונדמנטליסטי מאשר ליהדות החילונית. י
היהדות החילונית, שהקימה את המדינה, מרגישה איום קיומי לא רק לאורך חיים שלה, אלא גם על עצם קיום המדינה. לדעתי כל אדם חילוני מאמין שאם האורתודוקסיה תשלוט במדינה, המדינה לא תוכל לשרוד אפילו ליום אחד. ברור לי גם, שהיהודים האורתודוקסים מאמינים שרק בזכותם קיימת מדינת ישראל והעם היהודי, ובלעדי האמונה לא היה לה שום צידוק.
על פער כו עמוק בעמדות של שני הצדדים לא ניתן לגשר, והם ילכו ויתעמקו, ככל ששתי האוכלוסיות יתקרבו יותר ויותר לכדי שוויון. אין לי שום ספק לגבי השאלה לאן יפנו בעלי כיפות הסרוגות, כאשר האוכלוסיות יתקרבו לכמעט שוויון. אגב המחאה החברתית של קיץ 2011 , הייתה הירייה הראשונה של המאבק שהולך להתחולל בארץ בעתיד הקרוב בין החילוניים והדתיים, ואפילו שיוזמי המאבק בחכמה רבה ומסיבות טקטיות נמנעו מלכנות את מאבקם בשמו הנכון והרימה את הדגל החברתי. עם זאת לא במקרה אוכלוסיית כיפות הסרוגות מיעטו להשתתף במאבק זה, למרות שהם בעצמם מתמודדים באותם בעיות כלכליות חברתיות כמו יתר האוכלוסייה. י
בחירתו הגורפת של יאיר לפיד היא תוצאה של התופעה הזאת, במידת מה הרגיע את הרוחות, והיא לא תהיה תופעה זמנית. הברית האופורטוניסטית בין לפיד לבנט היא תופעה זמנית. בטווח המידי בנט הוא זה שניצח בה לכאורה, אולם הוא במו ידיו סיעה בחיזוק הנציגות החילונית האנטי דתית, שמטרתה העיקרית לבלום את חיזוק ההשפעה הפוליטית של הדת. בשלב זה הוא מכה בעיקר באוכלוסיה חרדית, דרך הכסף ודרך דא-לגיטימיזציה חוקתית של עורך החיים והשקפה חרדית, שמצד אחד נהנית מסיוע כספי המדינה ומצד שני אינה נושאת בעול יצירת המשאבים הלאומיים. (אני לא מדבר על קבוצות שוליים שאינם מכירים בלגיטימיות של השלטון החילוני בכלל). י

אני שואל, כמה מהדתיים יתנגדו ליוזמות חקיקה דתיים שיבטלו חוקים ליברליים דמוקרטיים, אשר יפגעו בארח בלתי ניסבל בחיי החילוניים. אם יש לך קושי לחשוב על חוקים כאלה שהם יתקשו להתנגד להם, אז אעזור לך. לדוגמה האם יתנגדו לחוק החלת שמירה כללית על שבת נוסך הנוהג ביום כיפור היום, שאגב הוא לא מעוגן בחקיקה. אני בכוונה מציג את השאלה כשלילה, הרי יוזמת חקיקה כזאת תהיה צפויה מהחרדים, ויהיה די באי התנגדות של הכיפות סרוגות וגלגול עיניים של התממות כדי להעביר חוק כזה במקרה של רוב דתי במדינה. כאן גם את יכולה לראות את ההבדל בין חקיקה ליברלית חילונית לחקיקה דתית. דוגמא טובה לחקיקה דתית קיימת בסעודיה בה לנשים אסור לנהוג. בעוד חוקים ליברליים מנסים למזער את המגבלות המוטלות על האזרח, חוקים דתיים (אגב חוקים לאומניים-פשיסטיים-קומוניסטיים גם נכללים לדידי בקטגוריה הזאת) פועלים להפך. זה גם המקור לדעתי ללוחמנות של האוכלוסייה שמתגוררת במדינות בה אין חקיקה ליברלית. הרי בעוד במדינה ליברלית המדינה ומוסדותיה קיימת בעיקר כספקי שירת, ומי יתחיל להרוג בגלל טיב השרות שהוא מקבל. לעומת זאת מדינה שמציבה ערכים אידאולוגיים ואמוניים כאחד האג’נדות המרכזיות שלה, אותם היא מעגנת בחוקיה, היא הופכת להיות גורם הרבה מעבר לספק שירות. מדינת דת אחראית גם על אורח החיים ואורח המחשבה של אזרחיה. שוב אביא ,דוגמה למדינת דת מדינות איסלאם, בהם מוסלמי שמשנה את דתו דינו מוות על פי חוק. זכרי, לפי התורה אי שמירת שבת דינו מוות בסקילה. אני מבין שקשה היום לדמיין שמשהו כזה יקרה, אבל אני רואה אנשים רבים שיתמכו בחוק מאסר של יהודים המפרים חוק שמירת השבת, או חוק לבוש לא צנוע של בנות כפי שזה שקיים במדינות איסלאם. גם היום יש בישראל הרבה חוקים המגבילים את האזרחים היהודיים מסיבות דתיות, דבר שלא היה עולה על הדעת במדינה ליברלית בה יש הפרדה ברורה בין דת ומדינה. י
עלי להוסיף, שאני אינני מחשיב את עצמי לליברל-הומניסט בהשקפתי. עבורי ערכי תרבות השייכים לשבט שלי, כלומר ליהודים חשובים מאד, ומתנגד לדעות לפיהם בשם ההומניזם והליברליות יש לבטל את הערכים האלה. לכן אני גם לא הומניסט ולא רואה בזכותו של אדם לחופש ערך עליון. לדעתי יש ערך נעלה מהאדם האינדיבידואלי, וזה מתבטא במחויבותו מעבר לעצמו למשפחתו שיבטו ושמירה ופיתוח תרבותו הקולקטיבית. בלי ערכים אלה האדם הופך להיות ניהיליסט, וכתוצאה מכך מיועד להכחדה הוא והקבוצה האתנו-תרבותית שלו.
עם זאת, יש להשקפת עולם כשלי להתייחס במלוא הזהירות באשר למינון. בקלות רבה השקפה כזאת עלולה להפוך להשקפה פונדמנטליסטית לאומנית דתית, שפוסלת את זכותו של האחר לאותה מידה של אוטונומיה תרבותית. ולצערי אני מזהה מגמות כאלה אצל הדתיים היהודיים בארץ, ובמיוחד האלה שמכונים הכיפות הסרוגות, שנוטים לבטל את זכותם של הלא יהודים, הפלסטינים לקיום עצמאי, ובזה הם חוטאים למצווה מוסרית המרכזית ביהדות, אבל לפי הבנתי לא רק ביהדות, אלא גם בתרבויות אחרות, (קונפוציוס, בודהיזם, נצרות, ואפילו איסלאם, מה שמוכיח את האוניברסליות של המצווה הזאת), “ואהבת רעך כמוך”.
3 Comments
 1. אני גם חושב כמוך שאסור לעשות חוקים דתיים, זה אחד הדברים שמפלגים את המדינה, אבל גם חילוני צריך להתחשב בדתי ולא לנסוע בסביבתו ביום כיפור, אבל גם אסור להפריד לגמרי את המדינה מהדת, כי בעצם מה שמיחד אותנו כעם היא הדת, כי אם אין דת אז מה זה משנה אם אני חי פה או שם, זה הרי הכל שטות של כמה מסוממים, אז אם כבר יש מדינה לעם הזה אז שיהיה לה זיקה לדת שלה כי בלי הדת זה לא עם, אחד הדברים שגרמו לעם להישאר ביחד זה השנאה של העמים האחרים אותנו כמו שאמרת היו גם חילונים בגולה, אבל הם לא יכלו להתקבל לכל מקום כי אמרו לו, אתה יהודי! ושנאו אותו רק בגלל הדת שלו, שהיא כופרת, בגללה הרגו את ישו… וכן הלאה, עובדה ששנאו אותו בגלל הדת שלו ולא בגלל המוצא כי אם הוא היה מתנצר או מתאסלם הוא היה אחד משלהם (אני לא מדבר על הנאצים שגם אותם הם הרגו) י
  לסיכום אסור לעשות חקי דת אך אסור גם לאבד את הזהות היהודית הדתית לגמרי במדינת ישראל. י

  Like

  • אני מסכים אתך שהדת היהודית היא חלק משמעותי מהמורשת התרבותית של היהודים, בארץ אבל גם בגולה. למעשה כולנו צמחנו במשפחות שלפני כמה דורות היו דתיים ברמה זו או אחרת.דע לך שאפילו היום כמחצית מהעם היהודי מתגורר בגולה, וחלקו הארי שומר מצוות והמסורת היהודית ברמה זו או אחרת. כך שהוויכוח בין החילוניים והדתיים הוא לא על הצורך לקיים זיקה לדת היהודית, שכאמור גם לפי ההשקפה החילונית היא חלק חשוב מהמורשת התרבותית שלנו. אלא על כך, האם כל יחיד רשאי להחליט עבור עצמו את דרך חייו, או שישנו גוף אפוטרופסי, נקרא לו הרבנות, או מערכת פוליטית כזאת או אחרת, שתכפה עליו את דרך החיים על פי המסורת היהודית. אף אדם חילוני אין לו בעיה שאדם דתי יחיה דרך חיים יהודי בתוך ביתו וקהילתו. אולם כאשר הוא מוציא את דרך חייו אל הרבים, ודורש מהחילוניים להתאים את עצמו (לדוגמא אין תחבורה ציבורית, חנויות וכו’ בשבת) זה כמובן מרגיז. י

   עוד ברצוני להגיב על דעתך שאין הצדקה לחיות בארץ אם האדם לא שומר על מצוות והמסורת היהודית. כאן אני חולק עליך. ראשית ניתן להרגיש להיות חלק מהעם היהודי, במיוחד בארץ גם בלי אמונה דתית. חוץ מזה אני דוגל בהשקפה שאיש, איש לפי אמונתו יחיה. אמונה אי אפשר לכפות, כל שאפשר זה לכפות התנהגות שיש בה הרבה פעמים זיוף. ולא רק אדם חילוני שמקיים מצוות הוא מזייף, אלא גם אדם דתי, שעבורו להיות יהודי דתי זה מתחיל ונגמר בדרכי התנהגות, ללא כל השקפת עולם אמונית. י

   Like

   • אני לא אומר שאפשר לכפות אמונה, אסור לכפות אמונה אבל איזה הצדקה יש לאדם חילוני (שלא מאמין לגמרי) להשאר בארץ (לא שאני רוצה שהם ילכו) הרי לאומה היהודית אין כל משמעות, הוא יכול להגר למקום אחר ולחיות חיים טובים יותר, בלי מלחמות וגזירות כלכליות, אבל בימנו גם רוב החילונים שבארץ יש להם זיקה ליהדות, חוגגים את החגים חלקית, והרבה גם אומרים שהם מאמינים באלוהים.י
    ושים לב רוב האתאיסטים הם שמאלנים וההפך, כי הם לא חושבים שזה משנה איפה הם יגורו במקרה הם נמצאים פה עם אומה שאין לה כל סיבה להיות אומה.י

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Spirit of Cecilia

Music, Books, Poetry, Film

EugenR Lowy עוגן רודן

Thoughts about Global Economy and Existence

Adult Level Fiction

Exploring alternative narratives

John G. Brungardt

a Thomist wondering about the cosmos

OneXCent

Economy and society under a heterodox perspective.

bliss8543.wordpress.com/

The ISS Blog on Global Development and Social Justice

Debunqed

Simple Online Tech Solutions

Econometricus.com

Data-Driven Economics.

%d bloggers like this: