Skip to content

חברות דירוג אשראי עבור 4 מיליארד דולר

by on 22/05/2012

חברות דירוג אשראי, כמה הן עולות?

שיעורי הריבית על האג”ח של מדינות השונות נקבע במידה רבה לפי המלצות של חברות דירוג אלה. שלושת חברות הדירוג הגדולות הן;י

  S&P, Moody’s, and Fitch,

ובשנת 2011 הכנסתן הגיע ל- 4.3 מיליארד דולר אמריקאי.ילכאורה עבור סכום זה של 4.3 מיליארד היה ניתן לצפות שחברות הדירוג יספקו ניתוח אמין בעוד מועד לסכנות העורבות לבעלי איגרות החוב.למרבה הפלא אם נתבונן בתרשים לעיל המייצג דירוג החוב היווני על ידי S&P, Moody’s ניתן לראות, כי עד סוף 2009 שתי סוכנויות דירוג האלה דירגו את יוון בדירוג גבוהה ביותר.

Moody’s

אף הרחיקה לכת ודירגה את יוון בנובמבר 2009 דירוג

A+

כלומר “רמה גבוהה של ייתכנות לכבד את התחייבויותיה”. האם יתכן כי בתחילת 2010 משהו מהותי השתנה בכלכלת יוון, אשר גרמה לפתע להוריד דרמתית את שווי ההערכה של יוון?אם נתבונן בתרשים לעיל, אנו מוצאים באופן מפתיע כי הגירעון בחשבון השוטף היוונית כאחוז מהתמ”ג הגיעה לשיא של 15% ב- 2008, ולמרות צמיחה שלילית של התוצר מאז 2008 הגירעון בחשבון השוטף כאחוז מהתמ”ג הלך וירד. לפי כך הכלכלה היוונית בתחילת 2009 לא הייתה במצב טוב יותר מאשר בסוף 2008, אז איך יתכן, ש

S&P-

 ומודיס לא ידעו בתחילת 2009 מה שהיא ידע בסופה?י

בהנחה כי גופים אלה מעסיקים את אנשי המקצוע הטובים בעולם, כנראה משהו מאוד בסיסי לקוי בשיטות הערכה.  אם כך, האם אנחנו יכולים לסמוך על הערכות החדשות. האם הם לא עושים טעויות להן יכולות להיות השלכות חמורות ביותר ?י

אם נתבונן בהתפתחות האחרונה בדירוגי האשראי של מדינות אנו מוצאים את התרשים הבא;ימשמעות הדירוגים האלה ניתן לראות בלוח הבאה:


בעקבות המשבר הכלכלי ובהשפעת הקריטריונים של מאסטריכט, הדיון הציבורי על עוצמתם הכלכלית של מדינות מתמקדת בעיקר בשלושה קריטריונים;

א. היחס בין התוצר מקומי נקי לגירעונות תקציביים של הממשלות,

ב. היחס בין התוצר לחוב מצטבר (ציבורי ופרטי),י

ג. היחס בין התוצר לחשבון השוטף במאזן התשלומים.י

קריטריונים אלה נותנים תמונה חלקית בלבד על מצב המשקים השונים. אם ננסה לתרגם את הקריטריונים האלה למונחים מוכרים מעולם העסקי ולא של מדינות, יחס התוצר לחוב הממשלתי מייצג תזרים מזומנים שנתי בין הממשלה לבין המגזר הפרטי, היחס בין התוצר לחשבון השוטף מייצג אחוז הגרעון של זרמי הכספים מהמדינה לארצות אחרות, והחוב המצטבר מייצגת את כלל ההתחייבויות של המדינה בכלל זה החוב של כול האזרחים והחוב הממשלתי ביחס לתוצר. הצגה אינה מתייחסת להיקף הנכסים של המדינה ושיעור צמיחה שנתי של הנכסים האלה, וזאת למרות שחלק העיקרי של העוצמה הכלכלית של המדינה היא הנכסים, כוללת נכסי נדל”ן, זיכיונות של חברות תשתיות שלעיתים קרובות הן בבעלות המדינה, תשתיות תחבורה, תקשורת, חינוך ובריאות, אשר בעקיפין מסייעות להגדלת רווחיותם של החברות עסקיות, ומשאבי אוצרות הטבע. חברות פרטיות או ציבוריות אומנם בעקיפין נמדדות על ידי הרווחים שלהם, אשר מהווים חלק מהתוצר, אולם שעור צמיחת שווי הנכסי של חברות האלה, ששונה בין המדינות, לא מוצא את ביטויו במדדים שצוינו לעיל. כשיטת אלטרנטיבית להערכת עוצמתן הכלכלית של מדינות השונות, הייתי מציע לנסות להוסיף מדד הערכת שווי נכסי של נכסים שהזכרתי לעיל, והיחס של הנתון הזה לסה”כ ההתחייבויות של המדינה ושל הממשלה. לשיטה זאת יש כמובן חסרונות רבים, כמו הצורך להעריך ערך הנכסים על פי מחיר השוק, שכידוע בעתות משבר מחירו יורד ובעתות גאות עולה. שלא לדבר על הקושי בהערכת שווי של הנכסים האלה שחלקים לא סחירים במהותם. בכל מיקרה שווה לבחון אפשרות יצירת מתודולוגיה, אשר תבנה מדד כזה. במקרה הגרוע ייווצרו מקומות עבודה לכמה כלכלנים צעירים.י

2 Comments
 1. Amos permalink

  מאמר מעולה,

  אבל לא בטוח מי אשם באי חשיפת המצב בהנחה שליהמן ברדרס
  עבדו קשה להסתיר את המצב הבעייתי של יוון

  Like

  • rodeneugen permalink

   להמן ברדרס היא לא הייתה הבעיה של חברות דירוג אשראי, אלא של רואי חשבון של הבנקים, וההנהלה שלהם. חברות דירוג אשראי מדרגות מדינות, ואם תשים לב לגרפים שבמאמר, הם נתנו דירוג גבוהה למדינה כמו יוון, למרות שהחוב שלה ביחס לתוצר עבר את 200%. לא צריך להיות גאון, ואפילו לא כלכלן דגול עם שכר של מיליון דולר ומעלה, בשביל להבין שחוב כזה לא ניתן להחזיר, במיוחד שהחובה היא יוון, מדינה, שאין לה נכסים שתוכל למכור למען החזרת החוב. ברור שמדובר פה ברשלנות פלילית, ואולי אף מכוונת. ע

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Uriel's Contemplations of our World

Welcome to my site... Many of the ideas I wrote in this blog are not my opinion- like in the 'Discussion About God'- and are not what I always feel, like in the piece 'An Existential Poem'. The reason for this blog is not to share my beliefs, but to share ideas that exist around us in the form of literature. In other times, I do express emotions that sometimes exist inside me- and inside anyone as a matter of fact. Everything here is written by the publisher of the blog. Everything here is written by the publisher of the blog.

Inverted logic

Philosophical thought from an amateur and armchair thinker. No expertise, just speculation.

Reasoning from first principles

Breaking down Mainstream news using first principles

Spirit of Cecilia

Music, Books, Poetry, Film

EugenR Lowy עוגן רודן

Thoughts about Global Economy and Existence

Adult Level Fiction

Exploring alternative narratives

OneXCent

Economy and society under a heterodox perspective.

Bliss

The ISS Blog on Global Development and Social Justice

%d bloggers like this: